Điều kiện

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương.

Bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc từ mười ba (13) đến mười bảy (17) tuổi và sử dụng Dịch vụ với sự đồng ý và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này hoặc bất kỳ điều khoản nào dưới đây, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Các tài liệu trên trang web của Forward Email và các dịch vụ liên quan ("Dịch vụ") được cung cấp "nguyên trạng".

Forward Email không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và từ đây từ chối cũng như phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Hơn nữa, Forward Email không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Dịch vụ của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

Bạn đồng ý cụ thể rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ mà Email chuyển tiếp sẽ không chịu trách nhiệm, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bạn sẽ không tạo, đọc, sửa đổi hoặc truyền bất kỳ nội dung nào sau đây bằng Dịch vụ:

  • Nếu bạn đang sử dụng của chúng tôi SMTP gửi đi dịch vụ, sau đó bạn sẽ chỉ sử dụng nó cho email giao dịch. Bạn bị cấm gửi email tiếp thị (ví dụ: email quảng cáo, hàng loạt hoặc thương mại đến danh sách liên hệ có cùng nội dung). Điều này bao gồm các ví dụ như bản tin hoặc email thông báo hàng loạt.
  • Bất cứ điều gì gây cản trở làm gián đoạn Dịch vụ, hoạt động của Dịch vụ và/hoặc khách hàng của Dịch vụ.
  • Tài liệu lạm dụng, phỉ báng, sai sự thật, quấy rối, khiếm nhã, bôi nhọ, gây hiểu lầm, phản cảm, tục tĩu, xúc phạm, tục tĩu, đe dọa, bất hợp pháp và/hoặc thô tục.
  • Tài liệu bảo mật hoặc có bản quyền trái phép và/hoặc tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại và/hoặc quyền riêng tư của người khác.
  • Bất cứ điều gì khuyến khích hành vi phạm tội, có khả năng gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự và/hoặc vi phạm luật pháp hoặc quy định của bất kỳ khu vực pháp lý nào.
  • Tài liệu gây hại hoặc có khả năng gây hại cho trẻ vị thành niên, mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác và/hoặc xuyên tạc mối quan hệ với một cá nhân hoặc tổ chức.
  • Tài liệu chứa thư rác, vi rút, phần mềm độc hại, tài liệu NSFW (nội dung không đứng đắn, khiêu khích hoặc tục tĩu), tệp bị hỏng và/hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình nào khác có thể gây hại hoặc có khả năng gây hại cho một cá nhân, tổ chức, máy tính, mạng, chính phủ, dịch vụ và/hoặc bất kỳ vấn đề nào khác.

Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

Về việc sử dụng "không giới hạn" trong dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi tự động xếp hạng giới hạn và có thể tạm thời hạn chế hoặc làm chậm việc sử dụng khi cần thiết để duy trì chất lượng dịch vụ cho tất cả khách hàng.

Nếu chúng tôi xác định việc sử dụng dịch vụ của bạn khác với hành vi thông thường của người dùng, bị nhóm của chúng tôi coi là spam hoặc hoạt động độc hại hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi – thì chúng tôi có thể hạn chế hoặc làm chậm việc sử dụng.

Chúng tôi có thể hoặc không thể thông báo trước cho bạn về các hạn chế đã được áp dụng hoặc sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn và dịch vụ nói chung.

Trong mọi trường hợp, Forward Email hoặc nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Internet của Forward Email trang web, ngay cả khi Email chuyển tiếp hoặc đại diện ủy quyền của Email chuyển tiếp đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

Hoàn phí tự động xảy ra khi bạn nâng cấp, hạ cấp hoặc hủy tài khoản của mình trong vòng 30 ngày kể từ khi gói của bạn bắt đầu lần đầu tiên. Điều này chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên.

Chúng tôi không chia tỷ lệ cũng như không hoàn lại phần chênh lệch khi bạn chuyển đổi gói. Thay vào đó, chúng tôi chuyển đổi thời lượng còn lại từ ngày hết hạn của gói hiện tại của bạn thành thời hạn tương đối gần nhất cho gói mới của bạn (làm tròn theo tháng).

Lưu ý rằng nếu bạn nâng cấp hoặc hạ cấp giữa các gói trả phí trong thời hạn 30 ngày kể từ lần đầu tiên bắt đầu gói trả phí, thì chúng tôi sẽ tự động hoàn trả toàn bộ số tiền từ gói hiện có của bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tranh chấp về một giao dịch hoặc khoản phí từ dịch vụ của chúng tôi. Không liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc PayPal của bạn.

Tài khoản của bạn sẽ bị cấm tự động và vĩnh viễn nếu bạn mở tranh chấp với nhà cung cấp thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc PayPal của mình.

Điều kiện

  • "Thời gian chết" đề cập đến hệ số hơn 5% tỷ lệ lỗi người dùng, được xác định bởi tỷ lệ lỗi phía máy chủ.
  • "Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng" đề cập đến tổng số phút trong một tháng theo lịch trừ đi số phút Thời gian ngừng hoạt động trong tháng theo lịch, chia cho tổng số phút trong tháng theo lịch.

Hợp đồng

Chuyển tiếp Email sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực thương mại hợp lý (không ít hơn các tiêu chuẩn ngành có thể chấp nhận được và hợp lý) để đảm bảo rằng dịch vụ Email chuyển tiếp có sẵn cho khách hàng thanh toán 99,99% thời gian trong bất kỳ tháng nào theo lịch. Nếu không, thì bạn có thể đủ điều kiện để nhận Tín dụng được mô tả dưới đây phù hợp với Đủ điều kiện.

Tín dụng

Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng thángNgày phục vụ *
< 99.99% – >= 99.90%3
< 99.90% – >= 95.00%7
< 95.50%15

* Thay vì nhận Ngày dịch vụ được thêm vào tài khoản của bạn, bạn cũng có thể chọn yêu cầu chúng tôi hoàn lại tiền theo tỷ lệ.

Đủ điều kiện

Số tiền tín dụng tối thiểu phải đạt ít nhất $ 1,00 để đủ điều kiện. Tín dụng tối đa được giới hạn ở 30 ngày hoặc tổng số tiền khách hàng đang thanh toán cho mỗi tháng theo lịch gần đây nhất đối với Thời gian ngừng hoạt động (tùy theo giá trị nào lớn hơn). Khách hàng thanh toán bị ảnh hưởng cho bất kỳ Thời gian ngừng hoạt động nào phải yêu cầu Tín dụng bằng cách nộp Yêu cầu trợ giúp trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thời gian ngừng hoạt động. Tín dụng chỉ áp dụng cho các yếu tố Thời gian ngừng hoạt động nằm trong quyền kiểm soát chính của Email chuyển tiếp.

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Forward Email có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Chuyển tiếp Email không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Chuyển tiếp Email có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chuyển tiếp Email, tuy nhiên, không có bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

Chuyển tiếp Email có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Email chuyển tiếp sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật của Bang Del biết mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho việc sử dụng trang web.

Trang web này được bảo vệ bởi Cloudflare và Chính sách bảo mậtĐiều khoản dịch vụ ứng dụng.