Điều kiện

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

Mục lục

Khước từ

Các tài liệu trên trang web của Email chuyển tiếp được cung cấp "nguyên trạng". Chuyển tiếp Email không bảo đảm, thể hiện hoặc ngụ ý, và từ đó từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo hành hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, Email chuyển tiếp không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của nó hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Forward Email hoặc nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Internet của Forward Email trang web, ngay cả khi Email chuyển tiếp hoặc đại diện ủy quyền của Email chuyển tiếp đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

Hoàn tiền

Chúng tôi cung cấp bảo đảm hoàn lại tiền trong 30 ngày cho tất cả các gói trả phí nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không hỏi bất kỳ câu hỏi nào và chỉ cần xử lý hoàn tiền trong vòng 5 - 7 ngày làm việc.

Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng gửi email từ địa chỉ email được xác minh trên tài khoản của bạn tới:hoàn tiền@forwardemail.net

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ ("SLA")

Điều kiện

  • "Thời gian chết" đề cập đến hệ số hơn 5% tỷ lệ lỗi người dùng, được xác định bởi tỷ lệ lỗi phía máy chủ.
  • "Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng" đề cập đến tổng số phút trong một tháng theo lịch trừ đi số phút Thời gian ngừng hoạt động trong tháng theo lịch, chia cho tổng số phút trong tháng theo lịch.

Hợp đồng

Email chuyển tiếp sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực thương mại hợp lý (không dưới tiêu chuẩn ngành hợp lý và có thể chấp nhận được) để đảm bảo rằng dịch vụ Email chuyển tiếp có sẵn để trả cho khách hàng 99,99% thời gian trong bất kỳ tháng nào. Nếu không, thì bạn có thể đủ điều kiện để nhậnTín dụng được mô tả dưới đây phù hợp vớiĐủ điều kiện.

Tín dụng

Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng Ngày phục vụ *
<99,99% -> = 99,90% 3
<99,90% -> = 95,00% 7
<95,50% 15

* Thay vì nhận Ngày dịch vụ được thêm vào tài khoản của bạn, bạn cũng có thể chọn yêu cầu chúng tôi hoàn lại tiền theo tỷ lệ.

Đủ điều kiện

Số tiền tín dụng tối thiểu phải có ít nhất $ 1 để đủ điều kiện. Tín dụng tối đa được giới hạn ở mức 30 ngày hoặc tổng số tiền khách hàng đang trả cho mỗi tháng theo lịch gần nhất liên quan đến Thời gian ngừng hoạt động (tùy theo mức nào lớn hơn). Khách hàng thanh toán bị ảnh hưởng cho bất kỳ Thời gian ngừng hoạt động nào phải yêu cầu Tín dụng bằng cách nộpYêu cầu trợ giúp trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngừng hoạt động Tín dụng chỉ áp dụng cho các yếu tố Thời gian chết nằm trong sự kiểm soát chính của Email chuyển tiếp.

Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Forward Email có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Chuyển tiếp Email không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Chuyển tiếp Email có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chuyển tiếp Email, tuy nhiên, không có bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

Liên kết

Chuyển tiếp Email đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web Internet của nó và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Email chuyển tiếp của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy đều có nguy cơ của người dùng.

Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi

Chuyển tiếp Email có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Email chuyển tiếp sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật của Bang Del biết mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho việc sử dụng trang web.

Giấy phép

Giấy phép nguồn kinh doanh 1.1 ©Niftylettuce, LLC.