Villkor

Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och samtycker till att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

Innehållsförteckning

varning

Materialet på ForwardEmails webbplats tillhandahålls "som det är". ForwardEmail ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång av immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar inte ForwardEmail eller gör några framställningar angående noggrannhet, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

begränsningar

Under inga omständigheter ska ForwardEmail eller dess leverantörer ansvara för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på ForwardEmails webbplats, även om ForwardEmail eller en ForwardEmail-auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följd- eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Servicenivåavtal ("SLA")

Villkor

  • "Driftstopp" avser en faktor på mer än en 5% användarfel som bestäms av en serverfelsfrekvens.
  • "Månadlig upptidsprocent" hänför sig till den totala minuten i en kalendermånad minus antalet minuters driftstopp under kalendermånaden, dividerat med de totala minuterna i kalendermånaden.

Avtal

ForwardEmail ska använda alla rimliga kommersiella ansträngningar (inte mindre än acceptabla och rimliga industristandarder) för att säkerställa att ForwardEmail-tjänsten är tillgänglig för betalande kunder 99,99% av tiden under en kalendermånad. Om det inte är det, kan du vara berättigad att fåCredits beskrivs nedan i enlighet medbehörighet.

Credits

Månadlig upptidsprocent Service dagar*
< 99,99% -> = 99,90% 3
< 99,90% -> = 95,00% 7
< 95,50% 15

* Istället för att ta emot Days of Service som läggs till ditt konto kan du också välja att låta oss utfärda en pro-rate återbetalning.

behörighet

Minsta kreditbelopp måste vara minst $ 1,00 för att vara berättigade. Maximal kredit begränsas till de 30 dagarna eller det totala beloppet kunden betalar per den senaste kalendermånaden med avseende på drifttid (beroende på vad som är större). Betalande kunder som berörs för eventuell driftstopp måste begära kredit genom att lämna in enHjälpförfrågan inom 30 dagar från datum för driftstopp. Krediter gäller endast för stilleståndsfaktorer som ligger inom den främsta kontrollen av ForwardEmail.

Revideringar och Errata

Materialet som visas på ForwardEmails webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. ForwardEmail garanterar inte att något material på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. ForwardEmail kan göra ändringar i materialet på dess webbplats när som helst utan föregående meddelande. ForwardEmail åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

länkar

ForwardEmail har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på en sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande från ForwardEmail för webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Användningsvillkor för webbplatsen Ändringar

ForwardEmail kan ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Alla fordringar som hänför sig till ForwardEmails webbplats ska regleras av lagarna i delaware staten utan hänsyn till dess lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Licens

Business Source License 1.1 ©Niftylettuce, LLC.