Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z witryny, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

Spis treści

Zrzeczenie się

Materiały na stronie internetowej Forward Email są dostarczane „tak jak są”. Przekazywanie wiadomości e-mail nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, przesyłanie dalej wiadomości e-mail nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach powiązanych z tą witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Forward Email lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub w wyniku przerw w działalności gospodarczej) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów w Internecie Forward Email witryny, nawet jeśli Forward Email lub autoryzowany przedstawiciel Forward Email został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Zwroty

Oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie płatne plany, jeśli nie jesteś zadowolony z naszych usług.

Nie zadajemy żadnych pytań i po prostu przetwarzamy zwrot w ciągu 5-7 dni roboczych.

Aby poprosić o zwrot pieniędzy, wyślij wiadomość e-mail z adresu e-mail zweryfikowanego na koncie na adres:zwroty@forwardemail.net

Umowa o gwarantowanym poziomie usług („SLA”)

Warunki

  • „Przestój” odnosi się do współczynnika błędu użytkownika większego niż 5%, określonego przez wskaźnik błędu po stronie serwera.
  • „Miesięczny procent czasu przestoju” odnosi się do całkowitej liczby minut w miesiącu kalendarzowym minus liczba minut Przestoju poniesionych w miesiącu kalendarzowym, podzielona przez całkowitą liczbę minut w miesiącu kalendarzowym.

Umowa

Przekazywanie wiadomości e-mail dołoży wszelkich uzasadnionych starań komercyjnych (nie mniej niż akceptowalne i uzasadnione standardy branżowe), aby zapewnić, że usługa przekazywania wiadomości e-mail jest dostępna dla klientów płacących 99,99% czasu w dowolnym miesiącu kalendarzowym. Jeśli tak nie jest, możesz być uprawniony do otrzymaniaKredyty opisane poniżej zgodnie zKwalifikowalność.

Kredyty

Miesięczny procent czasu przestoju Dni obsługi *
<99,99% -> = 99,90% 3)
<99,90% -> = 95,00% 7
<95,50% 15

* Zamiast otrzymywać Dni usługi dodawane do Twojego konta, możesz również zdecydować, abyśmy dokonali proporcjonalnego zwrotu kosztów.

Kwalifikowalność

Minimalna kwota kredytu musi wynosić co najmniej 1,00 $, aby się kwalifikować. Maksymalny limit kredytu jest ograniczony do 30 dni lub całkowitej kwoty, którą klient płaci za ostatni miesiąc kalendarzowy w odniesieniu do Przestoju (w zależności od tego, która wartość jest większa). Płacący klienci dotknięci jakimkolwiek Przestojem muszą poprosić o Kredyty poprzez złożenieZapytanie o pomoc w ciągu 30 dni od daty przestoju. Kredyty dotyczą tylko czynników Przestoju, które znajdują się w głównej kontroli nad przesyłaniem wiadomości e-mail.

Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie Forward Email mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Przekazywanie wiadomości e-mail nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na jej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Przekazywanie wiadomości e-mail może wprowadzać zmiany do materiałów zawartych na jej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przekazywanie wiadomości e-mail nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

Spinki do mankietów

Przekazywanie wiadomości e-mail nie sprawdziło wszystkich witryn połączonych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez przesłanie dalej adresu e-mail witryny. Korzystanie z takich połączonych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Warunki użytkowania witryny Modyfikacje

Przekazywanie wiadomości e-mail może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków użytkowania.

Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej Forward Email podlegają prawu stanu Delaware, bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki dotyczące korzystania z witryny internetowej.

Licencja

Licencja Source Business 1.1 ©Smaczna sałata, LLC.