Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Inhoudsopgave

ontkenning

Het materiaal op de website van ForwardEmail wordt geleverd "zoals het is". ForwardEmail geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder biedt ForwardEmail geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

beperkingen

ForwardEmail of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) als gevolg van het gebruik of onvermogen om de materialen op de internetsite van ForwardEmail te gebruiken, zelfs als ForwardEmail of een gemachtigde vertegenwoordiger van ForwardEmail mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Service Level Agreement ("SLA")

Voorwaarden

  • "Downtime" verwijst naar een factor van meer dan 5% gebruikersfoutenpercentage, bepaald door een foutenpercentage aan de serverzijde.
  • "Maandelijks uptime-percentage" verwijst naar het totale aantal minuten in een kalendermaand minus het aantal minuten downtime dat is geleden in de kalendermaand, gedeeld door het totale aantal minuten in de kalendermaand.

Overeenkomst

ForwardEmail zal alle redelijke commerci√ęle inspanningen (niet minder dan aanvaardbare en redelijke industrienormen) gebruiken om ervoor te zorgen dat de ForwardEmail-service 99,99% van de tijd in een kalendermaand beschikbaar is voor betalende klanten. Als dit niet het geval is, komt u mogelijk in aanmerking voor decredits¬†hieronder beschreven in overeenstemming metverkiesbaarheid.

credits

Maandelijks uptime-percentage Dagen van dienst*
< 99,99% -> = 99,90% 3
< 99,90% -> = 95,00% 7
< 95,50% 15

* In plaats van dat u Days of Service aan uw account toevoegt, kunt u er ook voor kiezen om ons een pro rata-terugbetaling te geven.

verkiesbaarheid

Minimum kredietbedrag moet minimaal $ 1,00 zijn om in aanmerking te komen. Het maximale tegoed is gemaximeerd op de 30 dagen of het totale bedrag dat de klant betaalt per de meest recente kalendermaand met betrekking tot downtime (welke van de twee het grootste is). Betalende klanten die getroffen zijn voor eventuele downtime, moeten credits aanvragen door eenVerzoek om hulp binnen 30 dagen na de datum van downtime. Credits zijn alleen van toepassing op downtime-factoren die binnen de primaire controle van ForwardEmail vallen.

Revisies en Errata

Het materiaal op de website van ForwardEmail kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. ForwardEmail garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. ForwardEmail kan op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. ForwardEmail verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

Links

ForwardEmail heeft niet alle sites beoordeeld die gelinkt zijn aan zijn website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door ForwardEmail van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

ForwardEmail kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van ForwardEmail valt onder de wetgeving van de staat Delaware, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Licentie

Bedrijfsbronlicentie 1.1 ©Niftylettuce, LLC.