Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of tussen dertien (13) en zeventien (17) jaar oud zijn en de Service gebruiken met toestemming en toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een van de onderstaande voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken.

De materialen op de website van Forward Email en aanverwante diensten ("Service") worden geleverd "zoals ze zijn".

Forward Email geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Verder geeft Forward Email geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op zijn Service of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u de Service niet zult gebruiken voor zakelijke of aan beide gerelateerde materialen De verboden bedrijven van Stripe en Verboden activiteiten van PayPal.

U stemt er specifiek mee in dat door gebruik te maken van de Dienst E-mail doorsturen niet verantwoordelijk is voor, niet aansprakelijk is voor, en dat u met de Dienst geen van de volgende zaken zult creëren, lezen, wijzigen of verzenden:

  • U zult onze service niet gebruiken om een service te exploiteren waarmee derden (anders dan uw eigen werknemers en contractanten) toegang krijgen tot onze service, deze kunnen gebruiken of ervan kunnen profiteren. Wilt u dat wij hiervoor een uitzondering voor u maken, neem dan contact met ons op om een ondernemingsovereenkomst te bespreken. Zie onze LICENSE voor meer informatie.
  • Als u gebruik maakt van onze Uitgaande SMTP dienst, dan gebruik je hem alleen voor transactionele e-mail. Het is verboden om marketing e-mail te sturen (bijv. promotie-, bulk- of commerciële e-mail naar een lijst met contactpersonen met dezelfde inhoud). Dit omvat voorbeelden zoals een nieuwsbrief of een e-mail met bulkaankondigingen.
  • Alles dat interferentie veroorzaakt met de verstoring van de Service, zijn activiteiten en/of zijn klanten.
  • Materiaal dat beledigend, lasterlijk, vals, intimiderend, onfatsoenlijk, lasterlijk, misleidend, aanstootgevend, obsceen, beledigend, godslasterlijk, bedreigend, onwettig en/of vulgair is.
  • Niet-geautoriseerde auteursrechtelijk beschermde of vertrouwelijke materialen en/of materialen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen en/of privacy van anderen.
  • Alles wat crimineel gedrag aanmoedigt, kan civielrechtelijke aansprakelijkheid veroorzaken en/of de wet- of regelgeving van rechtsgebieden overtreden.
  • Materialen die schade toebrengen aan of het potentieel hebben om schade toe te brengen aan minderjarigen, zich voordoen als een andere persoon of entiteit en/of een verkeerde voorstelling geven van een band met een persoon of entiteit.
  • Materiaal dat spam, virussen, malware, NSFW-materiaal (onfatsoenlijke, provocerende of godslasterlijke inhoud), beschadigde bestanden en/of andere software of programma's bevat die een individu, entiteit, computer, netwerk, overheid, service en/of andere zaken.

Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Met betrekking tot "onbeperkt" gebruik van onze service, beoordelen we automatisch de limiet en kunnen we het gebruik tijdelijk beperken of vertragen wanneer dat nodig is om de kwaliteit van de service voor alle klanten te behouden.

Als we vaststellen dat uw gebruik van services afwijkt van normaal gebruikersgedrag, door ons team wordt beschouwd als spam of kwaadwillige activiteit, of om enige andere reden naar eigen goeddunken, dan kunnen we het gebruik beperken of vertragen.

We kunnen u al dan niet van tevoren op de hoogte stellen van beperkingen die al zijn opgelegd of die zullen worden opgelegd aan uw account en de service in het algemeen.

In geen geval is Forward Email of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op het internet van Forward Email website, zelfs als Forward Email of een Forward Email geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Automatische terugbetalingen vinden plaats wanneer u uw account upgradet, downgradet of annuleert binnen 30 dagen vanaf het moment waarop uw abonnement voor het eerst is gestart. Dit geldt alleen voor nieuwe klanten.

We berekenen het verschil niet naar rato en betalen het verschil niet terug wanneer u van abonnement verandert. In plaats daarvan converteren we de resterende looptijd vanaf de vervaldatum van uw bestaande abonnement naar de dichtstbijzijnde relatieve duur voor uw nieuwe abonnement (naar beneden afgerond op maand).

Houd er rekening mee dat als u een upgrade of downgrade uitvoert tussen betaalde abonnementen binnen een periode van 30 dagen sinds u voor het eerst met een betaald abonnement bent begonnen, we automatisch het volledige bedrag van uw bestaande abonnement terugbetalen.

Neem contact met ons op als u een transactie of afschrijving van onze service wilt betwisten. Neem geen contact op met uw creditcardmaatschappij, bank of PayPal.

Uw account wordt automatisch en permanent verbannen als u een geschil opent met uw creditcardmaatschappij, bank of PayPal.

Voorwaarden

  • "Downtime" verwijst naar een factor van meer dan 5% gebruikersfouten, bepaald door een server-side foutenpercentage.
  • "Maandelijks uptime-percentage" verwijst naar het totale aantal minuten in een kalendermaand verminderd met het aantal minuten downtime in de kalendermaand, gedeeld door het totale aantal minuten in de kalendermaand.

Overeenkomst

Forward Email zal alle redelijke commerciële inspanningen doen (niet minder dan aanvaardbare en redelijke industrienormen) om ervoor te zorgen dat de Forward Email-service 99,99% van de tijd in een kalendermaand beschikbaar is voor betalende klanten. Als dit niet het geval is, komt u mogelijk in aanmerking voor de Kredieten hieronder beschreven in overeenstemming met: Geschiktheid.

Kredieten

Maandelijks uptime-percentageDagen van dienst *
< 99.99% – >= 99.90%3
< 99.90% – >= 95.00%7
< 95.50%15

* In plaats van dat er Days of Service aan uw account worden toegevoegd, kunt u er ook voor kiezen om ons een pro rata restitutie te laten geven.

Geschiktheid

Het minimale kredietbedrag moet minimaal $ 1,00 zijn om in aanmerking te komen. Het maximale tegoed is gemaximeerd op 30 dagen of het totale bedrag dat de klant betaalt per de meest recente kalendermaand met betrekking tot Downtime (welke groter is). Betalende klanten die getroffen zijn door Downtime moeten Credits aanvragen door een Verzoek om hulp binnen 30 dagen vanaf de datum van Downtime. Tegoeden gelden alleen voor Downtime-factoren die binnen de primaire controle van Forward Email vallen.

Het materiaal op de website van Forward Email kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Doorstuur-e-mail garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Doorsturen van e-mail kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. Forward Email verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

Forward Email kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Elke claim met betrekking tot de website van Forward Email valt onder de wetten van de staat Delaware, ongeacht de wetsconflicten.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Deze site wordt beschermd door Cloudflare en zijn Privacybeleid en Servicevoorwaarden van toepassing zijn.