Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

Inhoudsopgave

Disclaimer

Het materiaal op de website van Forward Email wordt geleverd "zoals het is". Forward-e-mail geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Forward Email geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetsite of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval is Forward Email of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op het internet van Forward Email website, zelfs als Forward Email of een Forward Email geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Restituties

Automatische terugbetalingen vinden plaats wanneer u uw account upgradet, downgradet of annuleert binnen 30 dagen vanaf het moment waarop uw abonnement voor het eerst is gestart. Dit geldt alleen voor nieuwe klanten.

We berekenen het verschil niet naar rato en betalen het verschil niet terug wanneer u van abonnement verandert. In plaats daarvan converteren we de resterende looptijd vanaf de vervaldatum van uw bestaande abonnement naar de dichtstbijzijnde relatieve duur voor uw nieuwe abonnement (naar beneden afgerond op maand).

Houd er rekening mee dat als u een upgrade of downgrade uitvoert tussen betaalde abonnementen binnen een periode van 30 dagen sinds u voor het eerst met een betaald abonnement bent begonnen, we automatisch het volledige bedrag van uw bestaande abonnement terugbetalen.

Service Level Agreement ("SLA")

Voorwaarden

  • "Downtime" verwijst naar een factor van meer dan 5% gebruikersfouten, bepaald door een server-side foutenpercentage.
  • "Maandelijks uptime-percentage" verwijst naar het totale aantal minuten in een kalendermaand verminderd met het aantal minuten downtime in de kalendermaand, gedeeld door het totale aantal minuten in de kalendermaand.

Overeenkomst

Forward Email zal alle redelijke commerciële inspanningen doen (niet minder dan aanvaardbare en redelijke industrienormen) om ervoor te zorgen dat de Forward Email-service 99,99% van de tijd in een kalendermaand beschikbaar is voor betalende klanten. Als dit niet het geval is, komt u mogelijk in aanmerking voor de Credits hieronder beschreven in overeenstemming met: Geschiktheid.

Credits

Maandelijks uptime-percentageDagen van dienst *
< 99.99% – >= 99.90%3
< 99.90% – >= 95.00%7
< 95.50%15

* In plaats van dat er Days of Service aan uw account worden toegevoegd, kunt u er ook voor kiezen om ons een pro rata restitutie te laten geven.

Geschiktheid

Het minimale kredietbedrag moet minimaal $ 1,00 zijn om in aanmerking te komen. Het maximale tegoed is gemaximeerd op 30 dagen of het totale bedrag dat de klant betaalt per de meest recente kalendermaand met betrekking tot Downtime (welke groter is). Betalende klanten die getroffen zijn door Downtime moeten Credits aanvragen door een Verzoek om hulp binnen 30 dagen vanaf de datum van Downtime. Tegoeden gelden alleen voor Downtime-factoren die binnen de primaire controle van Forward Email vallen.

Revisies en Errata

Het materiaal op de website van Forward Email kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Doorstuur-e-mail garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Doorsturen van e-mail kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. Forward Email verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

Doorgestuurde e-mail heeft niet alle sites bekeken die zijn gelinkt aan de internetsite van het bedrijf en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat de site door een e-mailbericht wordt doorgestuurd. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Forward Email kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Forward Email valt onder de wetten van de staat Delaware, ongeacht de wetsconflicten.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Licentie

Zakelijke bronlicentie 1.1 © Niftylettuce, LLC.

Aanvullende informatieverschaffing