GoDaddy Hướng dẫn cài đặt email

Thực hiện theo hai bước dưới đây

Bước 1

Chuyển đến GoDaddy → đăng nhập → cài đặt DNS
→ cuộn xuống Bước 2

GoDaddy
Chưa hoàn thành

Bước 2

Thêm các bản ghi này vào yourdomain.com: và bấm vào Kiểm chứng
(Cuộn sang phải để xem toàn bộ bảng)
Name/Host/AliasTypePriorityAnswer/Value
@MX10mx1.forwardemail.net
@MX10mx2.forwardemail.net
@TXTChỉnh sửa user@gmail.com thành email của bạn:forward-email=user@gmail.com
Cần một giá trị TTL ? Làm cho nó càng gần 3600 (60 phút) càng tốt.
Cần định cấu hình thêm bí danh trên gói miễn phí?
Xem Tùy chọn A đến G trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Kiểm chứng

Gửi email với tên miền của bạn

Làm theo hướng dẫn đơn giản của chúng tôi để gửi email với miền tùy chỉnh của bạn.

Thiết lập SMTP gửi đi

Vẫn cần giúp đỡ với một cái gì đó?

Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng hãy nhớ đọc phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước.

Hỏi chúng tôi một câu hỏi