Amazon Route 53 Hướng dẫn cài đặt email

Thực hiện theo các bước bên dưới để thiết lập chuyển tiếp email miễn phí và gửi/nhận email với Amazon Route 53 .

Forward Email Đội
Được viết bởi
Forward Email ĐộiVerified
Được phát hành
10/1/23
Thời gian để đọc
chưa đầy 5 phút

Bước 1

Chuyển đến Amazon Route 53 → đăng nhập → cài đặt DNS
→ cuộn xuống Bước 2

Chưa hoàn thành

Bước 2

Thêm các bản ghi này vào yourdomain.com: và bấm vào Kiểm chứng
(Cuộn sang phải để xem toàn bộ bảng)
NameTypePriorityValue
Không cóMX10mx1.forwardemail.net
Không cóMX10mx2.forwardemail.net
Không cóTXTNoneforward-email=user@gmail.com
Cần một giá trị TTL ? Làm cho nó càng gần 3600 (60 phút) càng tốt.
Cần định cấu hình thêm bí danh trên gói miễn phí?
Xem Tùy chọn A đến G trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Kiểm chứng

Gửi email bằng tên miền Amazon Route 53 của bạn

Đọc hướng dẫn thiết lập email Amazon Route 53 của chúng tôi để gửi email bằng tên miền và bí danh tùy chỉnh của bạn.

Gửi email với tên miền Amazon Route 53

Vẫn cần giúp đỡ với một cái gì đó?

Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng hãy nhớ đọc phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước.

Hỏi chúng tôi một câu hỏi