תנאים

על ידי כניסה לאתר זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש באתר זה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל חוקים מקומיים רלוונטיים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, אסור לך להשתמש באתר זה או לגשת אליו. החומרים הכלולים באתר זה מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים וסימני מסחר החלים.

תוכן עניינים

הצהרת אחריות

החומרים באתר האינטרנט Forward Email מסופקים "כמות שהם". אימייל קדימה אינו מתחייב באחריות, מבוטא או משתמע, ומכחיש בזאת ושולל את כל האחריות האחרות, לרבות ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי הפרה של קניין רוחני או פגיעה אחרת בזכויות. יתר על כן, אימייל קדימה אינו מתחייב או מצהיר כל ייצוג הנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או האמינות של השימוש בחומרים המופיעים באתר האינטרנט שלו או הנוגע באופן אחר לחומרים כאלה או באתרים המקושרים לאתר זה.

מגבלות

בשום מקרה, Forward Email או ספקיה לא יהיו אחראים לכל נזק (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה עסקית), הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בחומרים באינטרנט של Forward Email. באתר, גם אם הודעת דוא"ל קדימה או נציג מורשה של דוא"ל הועבר אליהם בעל פה או בכתב על האפשרות לנזק כזה. מכיוון שתחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים מגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שמגבלות אלה לא חלות עליך.

החזרים כספיים

אנו מציעים 30 יום הכסף להחזר כספי על כל התוכניות ששולמו אם אינך מרוצה מהשירות שלנו.

אנו לא שואלים שאלות ופשוט מעבדים את ההחזר תוך 5-7 ימי עסקים.

כדי לבקש החזר, אנא שלח דוא"ל מכתובת הדוא"ל המאומתת בחשבונך אל:refunds@forwardemail.net

הסכם רמת שירות ("SLA")

תנאים

  • "השבתה" מתייחס לגורם של יותר משיעור שגיאות משתמש שנקבע על ידי שיעור שגיאות בצד השרת.
  • "אחוז זמן חודשי" מתייחס לסך הדקות בחודש קלנדרי מינוס מספר הדקות של השבתה שחל במהלך החודש הקלנדרי, חלקי סך הדקות בחודש הקלנדרי.

הסכם

דוא"ל קדימה ישתמש בכל המאמצים המסחריים הסבירים (לא פחות מסטנדרטים בתעשייה המקובלים והסבירים) כדי להבטיח ששירות דואר אלקטרוני קדימה זמין ללקוחות משלמים 99.99% מהזמן בכל חודש קלנדרי. אם זה לא, ייתכן שאתה זכאי לקבל את ה-נקודות זכות המתואר להלן בהתאםזכאות.

נקודות זכות

אחוז זמן חודשי ימי שירות *
<99.99% -> = 99.90% 3
<99.90% -> = 95.00% ז
<95.50% 15

* במקום לקבל ימי שירות לחשבונך, תוכל גם לבחור בהנפקה של החזר כספי.

זכאות

סכום האשראי המינימלי חייב להיות לפחות $ 1.00 כדי להיות זכאי. סכום האשראי המקסימלי מוגבל בשלושים הימים או הסכום הכולל שהלקוח משלם לחודש הקלנדרי האחרון ביחס לשבתה (הגבוה מביניהם). תשלום ללקוחות שנפגעו עבור השבתה כלשהי חייב לבקש זיכוי על ידי הגשת אבקשת עזרה תוך 30 יום מתאריך השבתה. זיכויים חלים רק על גורמי השבתה הנמצאים בשליטה הראשונית של דואר אלקטרוני העבר.

מהדורות ואראטה

החומרים המופיעים באתר Forward Email עשויים לכלול שגיאות טכניות, טיפוגרפיות או צילומים. אימייל קדימה אינו מתחייב כי כל החומרים באתר האינטרנט שלו מדויקים, שלמים או עדכניים. דוא"ל קדימה רשאי לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אימייל קדימה אינו מתחייב לעדכן את החומרים.

קישורים

דואר אלקטרוני קדימה לא סקר את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלו ואינו אחראי לתכני אתר מקושר כזה. צירוף קישור כלשהו אינו מעיד על אישור באמצעות דואר אלקטרוני קדימה של האתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריותו של המשתמש.

תנאי שימוש באתר

דוא"ל קדימה רשאי לשנות את תנאי השימוש האלה באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים להיות מחויב לגירסה הנוכחית של תנאי שימוש אלה.

חוק מסדיר

כל תביעה הנוגעת לאתר האינטרנט של דואר אלקטרוני קדימה תחול על פי חוקי מדינת דלאוור ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלה.

תנאים וכללים כלליים החלים על שימוש באתר אינטרנט.

רישיון

רישיון מקור עסקי 1.1 ©Niftylettuce, LLC.