Betingelser

Ved at gå ind på dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug, alle gældende love og regler og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af enhver gældende lokal lovgivning.

Du skal være mindst atten (18) år eller mellem tretten (13) og sytten (17) år og bruge tjenesten med forældres eller værges samtykke og opsyn.

Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår eller nogen af vilkårene nedenfor, har du forbud mod at bruge eller få adgang til dette websted.

Materialerne på Forward Emails websted og relaterede tjenester ("Service") leveres "som de er".

Forward Email giver ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede, og fraskriver sig og afkræfter hermed alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller anden krænkelse af rettigheder.

Endvidere garanterer eller fremsætter Forward Email ikke nogen repræsentationer vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på dets tjeneste eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på nogen websteder, der er linket til dette websted.

Du accepterer specifikt, at du ved at bruge tjenesten, som Videresend e-mail ikke er ansvarlig for, ikke er ansvarlig for, og du ikke vil oprette, læse, ændre eller overføre noget af følgende med tjenesten:

  • Hvis du bruger vores Udgående SMTP service, så skal du kun bruge den til transaktions-e-mail. Det er forbudt at sende marketing-e-mail (f.eks. reklame-, masse- eller kommercielle e-mails til en liste over kontakter med det samme indhold). Dette inkluderer eksempler såsom et nyhedsbrev eller en e-mail med massemeddelelser.
  • Alt, der forårsager forstyrrelse af tjenesten, dens drift og/eller dens kunder.
  • Materialer, der er krænkende, ærekrænkende, falske, chikanerende, uanstændige, injurierende, vildledende, stødende, obskøne, stødende, profane, truende, ulovlige og/eller vulgært.
  • Uautoriseret ophavsretligt beskyttet eller fortroligt materiale og/eller materiale, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder og/eller privatlivets fred.
  • Alt, der tilskynder til kriminel adfærd, har potentiale til at forårsage civilretligt ansvar og/eller overtræde jurisdiktioners love eller regler.
  • Materialer, der forårsager skade eller har potentiale til at forårsage skade på mindreårige, udgiver sig for at være en anden person eller enhed og/eller misviser en tilknytning til en person eller enhed.
  • Materialer, der indeholder spam, vira, malware, NSFW-materialer (usømmeligt, provokerende eller profant indhold), korrupte filer og/eller anden software eller programmer, der kan beskadige eller har potentiale til at forårsage skade på en person, enhed, computer, netværk, regering, service og/eller enhver anden sag.

Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright- og varemærkelovgivning.

Med hensyn til "ubegrænset" brug i vores tjeneste, vurderer vi automatisk grænse og kan midlertidigt begrænse eller sænke brugen, når det er nødvendigt for at opretholde kvaliteten af servicen for alle kunder.

Hvis vi fastslår, at din brug af tjenester adskiller sig fra normal brugeradfærd, anses for at være spam eller ondsindet aktivitet af vores team, eller af en hvilken som helst anden grund efter vores eget skøn - så kan vi begrænse eller forsinke brugen.

Vi kan eller kan ikke give dig besked på forhånd om begrænsninger, der allerede er pålagt, eller som vil blive pålagt din konto og tjenesten generelt.

Under ingen omstændigheder kan Forward Email eller dets leverandører holdes ansvarlige for skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse) som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialet på Forward E-mail's Internet websted, selvom Videresend e-mail eller en Videresend e-mail-autoriseret repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

Automatiske refusioner finder sted, når du opgraderer, nedgraderer eller annullerer din konto inden for 30 dage efter, at din plan startede. Dette gælder kun for førstegangskunder.

Vi tildeler eller refunderer ikke forskellen, når du skifter abonnement. I stedet konverterer vi den resterende varighed fra din eksisterende plans udløbsdato til den nærmeste relative varighed for din nye plan (rundet ned efter måned).

Bemærk, at hvis du opgraderer eller nedgraderer mellem betalte planer inden for en 30-dages periode, siden du først startede en betalt plan, refunderer vi automatisk det fulde beløb fra din eksisterende plan.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at bestride en transaktion eller opkrævning fra vores service. Kontakt ikke din kreditkortudbyder, bank eller PayPal.

Din konto bliver automatisk og permanent udelukket, hvis du åbner en tvist med din kreditkortudbyder, bank eller PayPal.

Betingelser

  • "Nedetid" henviser til en faktor på mere end 5% brugerfejlrate, bestemt af en serverrate på serverens side.
  • "Procentdel af månedlig oppetid" refererer til det samlede antal minutter i en kalendermåned minus antallet af minutter nedetid i kalendermåneden divideret med det samlede antal minutter i kalendermåneden.

Aftale

Videresend e-mail skal bruge alle rimelige kommercielle bestræbelser (ikke mindre end acceptable og rimelige industristandarder) for at sikre, at Videresend e-mail-tjenesten er tilgængelig for betalende kunder 99,99 % af tiden i enhver kalendermåned. Hvis det ikke er det, kan du være berettiget til at modtage Kreditter beskrevet nedenfor iht Støtteberettigelse.

Kreditter

Procentdel af månedlig oppetidService dage *
< 99.99% – >= 99.90%3
< 99.90% – >= 95.00%7
< 95.50%15

* I stedet for at modtage Days of Service bliver føjet til din konto, kan du også vælge at lade os udstede en pro-rated refusion.

Støtteberettigelse

Minimum kreditbeløb skal være mindst $1,00 for at være berettiget. Maksimal kredit er begrænset til de 30 dage eller det samlede beløb, som kunden betaler pr. den seneste kalendermåned med hensyn til nedetid (alt efter hvad der er størst). Betalende kunder, der er berørt af enhver nedetid, skal anmode om kreditter ved at indsende en Hjælpeanmodning inden for 30 dage fra datoen for nedetid. Kreditter gælder kun for nedetidsfaktorer, der er inden for den primære kontrol af Videresend e-mail.

Materialerne på Forward E-mail's websted kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Videresend e-mail garanterer ikke, at noget af materialet på dets websted er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. Videresend e-mail kan foretage ændringer af materialet på dets websted når som helst uden varsel. Videresend e-mail forpligter sig imidlertid ikke til at opdatere materialerne.

Videresend e-mail kan når som helst revidere disse brugsbetingelser til sit websted uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den daværende aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

Ethvert krav vedrørende Forward E-mail's websted er underlagt lovgivningen i staten Delaware uden hensyntagen til dets lovbestemmelser.

Generelle vilkår og betingelser gældende for brug af et websted.

Dette websted er beskyttet af Cloudflare og dets Fortrolighedspolitik og Servicevilkår ansøge.