Vercel Email Setup Guide

Thực hiện theo hai bước dưới đây

Bước 1

Chuyển đến Vercel → đăng nhập → cài đặt DNS
→ cuộn xuống Bước 2

Vercel
Chưa hoàn thành

Bước 2

Thêm các bản ghi này vào yourdomain.com: và bấm vào Kiểm chứng
(Cuộn sang phải để xem toàn bộ bảng)
Name/Host/AliasTypePriorityAnswer/Value
@MX10mx1.forwardemail.net
@MX10mx2.forwardemail.net
@TXTChỉnh sửa user@gmail.com thành email của bạn:forward-email=user@gmail.com
Need a TTL value? Make it as close to 3600 (5 minutes) as possible.
Cần định cấu hình thêm bí danh trên gói miễn phí?
Xem Tùy chọn A đến G trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Kiểm chứng

Send emails with your domain

Follow our simple guide for sending email with your custom domain.

Setup outbound SMTP

Vẫn cần giúp đỡ với một cái gì đó?

Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng hãy nhớ đọc phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước.

Hỏi chúng tôi một câu hỏi