Thiết lập Email với Google Domains

Thực hiện theo hai bước dưới đây

Bước 1

Chuyển đến Google Domains → đăng nhập → cài đặt DNS
→ cuộn xuống Bước 2

Google Domains
Chưa hoàn thành

Bước 2

Thêm các bản ghi này vào yourdomain.com: và bấm vào Kiểm chứng
(Cuộn sang phải để xem toàn bộ bảng)
Name/Host/AliasTTLTypePriorityAnswer/Value
3600MX10mx1.forwardemail.net
3600MX10mx2.forwardemail.net
3600TXTChỉnh sửa user@gmail.com thành email của bạn:
forward-email=user@gmail.com
Cần định cấu hình thêm bí danh trên gói miễn phí?
Xem Tùy chọn A đến G trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Kiểm chứng

Gửi email với tên miền của bạn bằng Gmail (tùy chọn)

Thực hiện theo hướng dẫn đơn giản của chúng tôi để gửi và nhận email với tên miền của bạn, ngay bên trong Gmail.

Thiết lập Gmail của bạn

Vẫn cần giúp đỡ với một cái gì đó?

Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng hãy nhớ đọc phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước.

Hỏi chúng tôi một câu hỏi