Podmínky

Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

Obsah

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu Forward Email jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Forward Email neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Společnost Forward Email dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádné prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na její internetové stránce nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakékoli stránky spojené s touto stránkou.

Omezení

V žádném případě nenese Forward Email nebo jeho dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání), které vzniknou v důsledku použití nebo nemožnosti používat materiály na internetu Forward Email i když byl Forward Email nebo Forward Email zplnomocněný zástupce oznámen ústně nebo písemně o možnosti takové škody. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

Vrácení peněz

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, nabízíme 30denní záruku vrácení peněz na všechny placené plány.

Neptáme se na žádné dotazy a refundaci jednoduše zpracujeme do 5-7 pracovních dnů.

Chcete-li požádat o vrácení peněz, zašlete e-mail z e-mailové adresy ověřené ve vašem účtu na adresu:refunds@forwardemail.net

Smlouva o úrovni služeb („SLA“)

Podmínky

  • „Čas prostoje“ se týká faktoru více než 5% chybovosti uživatelů, určeného chybou na straně serveru.
  • „Měsíční procento dostupnosti“ se vztahuje na celkové minuty v kalendářním měsíci mínus počet minut prostoje v kalendářním měsíci vydělený celkovým počtem minut v kalendářním měsíci.

Dohoda

Forward Email vynakládá veškeré přiměřené obchodní úsilí (ne méně než přijatelné a přiměřené průmyslové standardy), aby zajistil, že služba Forward Email je k dispozici platícím zákazníkům 99,99% času v každém kalendářním měsíci. Pokud tomu tak není, můžete být oprávněni získatÚvěry popsané níže v souladu sZpůsobilost.

Úvěry

Měsíční procento dostupnosti Dny služby *
<99,99% -> = 99,90% 3
<99,90% -> = 95,00% 7
<95,50% 15

* Místo toho, abyste na svůj účet přidali Dny služby, můžete také zvolit, abychom vám vrátili poměrnou částku.

Způsobilost

Minimální částka kreditu musí být alespoň 1,00 $, aby byla způsobilá. Maximální kredit je omezen na 30 dnů nebo celkovou částku, kterou zákazník platí za poslední kalendářní měsíc s ohledem na prostoje (podle toho, co je větší). Platící zákazníci zasažení jakýmkoli výpadkem musí požádat o Kredity podáním aŽádost o pomoc do 30 dnů od data prostojů. Kredity se vztahují pouze na faktory prostojů, které jsou pod primární kontrolou Forward Emailu.

Revize a Errata

Materiály, které se objevují na webových stránkách Forward Email, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Forward Email nezaručuje, že žádný z materiálů na jeho webové stránce je přesný, úplný nebo aktuální. Forward Email může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny materiálů obsažených na jeho webových stránkách. Forward Email se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

Odkazy

Forward Email nekontroloval všechny stránky propojené s jeho internetovou webovou stránkou a neodpovídá za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že web bude odeslán e-mailem dále. Používání takových propojených webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

Úpravy podmínek použití webu

Forward Email může revidovat tyto podmínky použití pro své webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webové stránky Forward Email se řídí právem státu Delaware, bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

Všeobecné smluvní podmínky platné pro používání webové stránky.

Licence

Licence obchodního zdroje 1.1 ©Niftylettuce, LLC.