Gandi.net Email Setup Guide

Thực hiện theo hai bước dưới đây

Bước 1

Chuyển đến Gandi.net → đăng nhập → cài đặt DNS
→ cuộn xuống Bước 2

Gandi.net
Chưa hoàn thành

Bước 2

Thêm các bản ghi này vào yourdomain.com: và bấm vào Kiểm chứng
(Cuộn sang phải để xem toàn bộ bảng)
Name/Host/AliasTypePriorityAnswer/Value
Không cóMX10mx1.forwardemail.net
Không cóMX10mx2.forwardemail.net
Không cóTXTChỉnh sửa user@gmail.com thành email của bạn:forward-email=user@gmail.com
Need a TTL value? Make it as close to 3600 (5 minutes) as possible.
Cần định cấu hình thêm bí danh trên gói miễn phí?
Xem Tùy chọn A đến G trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Kiểm chứng

Send emails with your domain

Follow our simple guide for sending email with your custom domain.

Setup outbound SMTP

Vẫn cần giúp đỡ với một cái gì đó?

Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của bạn, nhưng hãy nhớ đọc phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi trước.

Hỏi chúng tôi một câu hỏi