Rapportera missbruk

Vänligen hänvisa till vår Villkor eftersom det gäller hela webbplatsen.

Vi granskar missbruksrapporter och skickar informationsförfrågningar för allmänheten och rättsväsende från fall till fall via e-post.

Missbruksrapporter och informationsförfrågningar med avseende på användare, e-post, IP-adresser och/eller domäner hänvisas till tillsammans som ett "Konto" nedan.

Vår e-postadress att kontakta med din begäran eller anmälan angående missbruk är: abuse@forwardemail.net

Läs avsnitten nedan för mer information som kan gälla dig.

Om du eller någon annan är i överhängande skada, kontakta polisen och räddningstjänsten omedelbart.

Du bör söka professionell juridisk rådgivning för att återfå förlorad åtkomst till ditt konto eller för att hjälpa till att stoppa en illvillig aktör.

Om du har blivit utsatt för övergrepp från ett konto som använder vår tjänst, skicka oss din rapport via e-post till adressen ovan. Om ditt konto togs över av en illvillig aktör (t.ex. din domän löpte ut nyligen och omregistrerades av en tredje part och sedan användes för missbruk), vänligen maila oss en rapport till adressen ovan med din exakta kontoinformation (t.ex. ditt domännamn). Vi kan hjälpa till skuggförbud kontot efter validering av ditt tidigare ägande. Observera att vi inte har behörighet att hjälpa dig att återfå åtkomst till ditt konto.

Ditt juridiska ombud kan råda dig att kontakta brottsbekämpande myndigheter, din kontoägare (t.ex. domännamnets registrar; webbplatsen där du registrerade domännamnet) och/eller skjuta upp dig till ICANN:s sida om förlorade domäner.

För de flesta förfrågningar styrs vår förmåga att lämna ut information av Integritetslagen för elektronisk kommunikation (Wikipedia), 18 U.S.C. 2701et seq. ("ECPA"). ECPA kräver att vi avslöjar viss användarinformation till brottsbekämpande myndigheter endast som svar på specifika typer av juridiska begäranden, inklusive stämningar, domstolsbeslut och husrannsakningsorder.

Om du är medlem i brottsbekämpande myndigheter och söker information om ett konto, bör kontoinformation samt datum och tidsintervall inkluderas i din begäran. Vi kan inte behandla alltför breda och/eller vaga förfrågningar – detta för att skydda våra användares data och förtroende, och viktigast av allt för att hålla deras data säker.

Om din förfrågan signalerar till oss ett brott mot vår Villkor, då kommer vi att behandla det enligt vår enbart interna bästa praxis för att hantera missbruk – observera att detta i vissa fall kan leda till att kontot stängs av och/eller blockeras.

Eftersom vi inte är en domännamnsregistrator, om du vill söka historisk DNS-postinformation om ett domännamn, bör du kontakta den specifika domännamnsregistratorn som motsvarar domänen. Tjänster som t.ex Säkerhetsspår kan ge uppslag i historiska poster, men mer specifik och korrekt information kan tillhandahållas från registraren. För att avgöra vem som är domännamnsregistratorn och/eller DNS-namnservrarnas ägare för en domän, dig och whois kan vara användbart (t.ex. whois example.com eller dig example.com ns). Du kan avgöra om ett konto har en betalplan eller gratisplan på vår tjänst genom att göra en DNS-postsökning (t.ex. dig example.com mx och dig example.com txt). Om MX-posterna inte returnerar värden som t.ex mx1.forwardemail.net och mx2.forwardemail.net, då använder inte domänen vår tjänst. Om TXT-posterna returnerar en e-postadress i klartext (t.ex. forward-email=user@example.com), anger det destinationen för en domän för vidarebefordran av e-post. Om det istället returnerar ett värde som t.ex forward-email-site-verification=XXXXXXXXXX, då indikerar det att den är på en betald plan och vidarebefordranskonfigurationen lagras i vår databas under ID:t för XXXXXXXXXX. För mer information om hur vår tjänst fungerar på DNS-nivå, vänligen hänvisa till vår FAQ.

Vilken information finns tillgänglig

Se avsnittet om sekretesspolicy för Insamlad information. Konton har rätt att ta bort sin information från vårt system i enlighet med lagar om datalagring och integritetslagar; hänvisa till avsnittet om sekretesspolicy för Information om borttagning. Detta innebär att information som efterfrågas kanske inte är tillgänglig vid tidpunkten för begäran på grund av att kontot raderas.

Vilken information finns inte tillgänglig

Se avsnittet om sekretesspolicy för Information samlas inte in.

Brottsbekämpning baserad i USA

Med undantag för nödsituationer, delar vi kontoinformation endast efter mottagandet av en giltig stämningsansökan, ECPA US-domstolsbeslut och/eller husrannsakningsorder.

Vi kan dessutom meddela ett konto om en begäran från brottsbekämpande myndigheter, såvida vi inte är förbjudna att göra det enligt lag eller domstolsbeslut.

Om vi får en giltig stämning, ECPA-domstolsbeslut och/eller husrannsakningsorder kommer vi att tillhandahålla relevant och tillgänglig information efter bästa förmåga.

Brottsbekämpning baserad utanför USA

Vi kräver att förfrågningar skickas till brottsbekämpning baserade utanför USA via något av följande:

  • En domstol i USA.
  • En kronofogdemyndighet enligt förfarandena i en USA:s avtal om ömsesidig rättslig hjälp (Wikipedia) ("MLAT").
  • En order från en utländsk regering som är föremål för ett verkställande avtal som USA:s justitieminister har fastställt och certifierat för kongressen uppfyller kraven i 18 U.S.C. 2523.

Brottsbekämpande nödsituationer

Som lagen tillåter i USA kan vi avslöja och dela kontoinformation till brottsbekämpande myndigheter utan stämning, ECPA-domstol och/eller husrannsakningsorder när vi anser att det krävs utan dröjsmål för att förhindra dödsfall, allvarlig skada, ekonomisk förlust eller annan skada på ett offer.

Vi kräver att nödförfrågningar skickas via e-post och inkluderar all relevant information för att ge en snabb och snabb process.

Brottsbekämpande begäranden kan utlösa kontomeddelanden

Vi kan meddela ett konto och förse dem med en kopia av en begäran från brottsbekämpande myndigheter som hänför sig till dem såvida vi inte enligt lag eller domstolsbeslut är förbjudna att göra det (t.ex. 18 U.S.C. 2705(b)). I sådana fall, om tillämpligt, kan vi meddela ett konto när sekretessordern har löpt ut.

Om en begäran om information från brottsbekämpande myndigheter är giltig gör vi det bevara nödvändig och begärd kontoinformation och göra en rimlig ansträngning för att kontakta kontoägaren via deras registrerade och verifierade e-postadress (t.ex. inom 7 kalenderdagar). Om vi får en invändning i tid (t.ex. inom 7 kalenderdagar) kommer vi att hålla inne att dela kontoinformation och fortsätta den juridiska processen vid behov.

Brottsbekämpande myndigheter begär att bevara information

Vi kommer att respektera giltiga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter att bevara information om ett konto enligt 18 U.S.C. 2703(f). Observera att bevarandet av data endast är begränsat till vad som specifikt efterfrågas och för närvarande är tillgängligt.

Brottsbekämpande tjänstgöringsprocess

Vi kräver att alla giltiga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter ger oss en giltig och fungerande e-postadress som vi kan motsvara och tillhandahålla begärd information elektroniskt till.

Alla förfrågningar ska skickas till den e-postadress som anges under Hur man lämnar in en missbruksanmälan ovan.

Alla förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter måste skickas på byråns eller avdelningens brevpapper (t.ex. som en PDF-skannad bilaga), från en officiell och relevant e-postadress och undertecknas.

Om det är med hänsyn till en akut begäran, vänligen skriv sedan "Begäran från polisen i nödsituationer" i rubriken Ämne i e-postmeddelandet.

Observera att det kan ta oss minst två veckor innan vi kan granska och svara på din förfrågan.