Meld misbruik

Gelieve uit te stellen naar onze Voorwaarden zoals het op de hele site van toepassing is.

We beoordelen misbruikmeldingen en dienen informatieverzoeken in voor de algemeen publiek en politie geval per geval per e-mail.

Misbruikmeldingen en informatieverzoeken met betrekking tot gebruikers, e-mails, IP-adressen en/of domeinen worden hieronder gezamenlijk een "Account" genoemd.

Ons e-mailadres om contact op te nemen met uw verzoek of melding met betrekking tot misbruik is: abuse@forwardemail.net

Lees de secties hieronder voor meer informatie die op u van toepassing kan zijn.

Als u of iemand anders gevaar dreigt te lopen, neem dan direct contact op met politie en hulpdiensten.

U dient professioneel juridisch advies in te winnen om verloren toegang tot uw Account te herstellen of om een kwaadwillende persoon te helpen stoppen.

Als u het slachtoffer bent van misbruik van een account dat gebruik maakt van onze service, stuur ons dan uw melding per e-mail naar bovenstaand adres. Als uw account is overgenomen door een kwaadwillende actor (uw domein is bijvoorbeeld onlangs verlopen en opnieuw geregistreerd door een derde partij en vervolgens gebruikt voor misbruik), stuur ons dan een melding naar bovenstaand adres met uw exacte accountgegevens (bijv. uw domeinnaam). Wij kunnen helpen schaduw verbod het account na validatie van uw vorige eigendom. Houd er rekening mee dat we niet bevoegd zijn om u te helpen weer toegang tot uw account te krijgen.

Uw wettelijke vertegenwoordiger kan u adviseren om contact op te nemen met de politie, uw accounteigenaar (bijv. de registrar van de domeinnaam; de website waar u de domeinnaam heeft geregistreerd) en/of u uit te stellen ICANN's pagina over verloren domeinen.

Voor de meeste verzoeken wordt ons vermogen om informatie vrij te geven bepaald door de Privacywet elektronische communicatie (Wikipedia), 18 U.S.C. 2701, enz. ("ECPA"). De ECPA schrijft voor dat we bepaalde gebruikersinformatie alleen bekendmaken aan wetshandhavers als reactie op specifieke soorten juridische verzoeken, waaronder dagvaardingen, gerechtelijke bevelen en huiszoekingsbevelen.

Als u lid bent van wetshandhaving en op zoek bent naar informatie met betrekking tot een account, dan moeten accountgegevens en een datum- en tijdbereik bij uw verzoek worden gevoegd. We kunnen geen overdreven brede en/of vage verzoeken verwerken - dit is om de gegevens en het vertrouwen van onze gebruikers te beschermen, en vooral om hun gegevens veilig te houden.

Als uw verzoek een schending van onze Voorwaarden, dan zullen we het verwerken volgens onze interne best practices voor het omgaan met misbruik - houd er rekening mee dat dit in sommige gevallen kan leiden tot schorsing en/of verbanning van het account.

Omdat we geen domeinnaamregistrar zijn, als u historische DNS-recordinformatie over een domeinnaam wilt opzoeken, dient u contact op te nemen met de specifieke domeinnaamregistrar die overeenkomt met het domein. Diensten zoals Beveiligingspaden kan historisch record opzoeken, maar meer specifieke en nauwkeurige informatie kan worden verstrekt door de registrar. Om te bepalen wie de domeinnaam registrar en/of DNS nameservers eigenaren zijn voor een domein, zijn de tools dig en whois kan nuttig zijn (bijv. whois example.com of dig example.com ns). U kunt bepalen of een account een betaald abonnement of een gratis abonnement op onze service heeft door een DNS-record op te zoeken (bijv. dig example.com mx en dig example.com txt). Als de MX-records geen waarden retourneren zoals mx1.forwardemail.net en mx2.forwardemail.net, dan maakt het domein geen gebruik van onze service. Als de TXT-records een e-mailadres in platte tekst retourneren (bijv. forward-email=user@example.com), dan geeft dat de bestemming van het e-maildoorstuuradres voor een domein aan. Als het in plaats daarvan een waarde retourneert zoals forward-email-site-verification=XXXXXXXXXX, dan geeft dat aan dat het een betaald abonnement heeft en dat de doorstuurconfiguratie is opgeslagen in onze database onder de ID van XXXXXXXXXX. Voor meer informatie over hoe onze service op DNS-niveau werkt, ga dan naar onze FAQ.

Welke informatie is beschikbaar

Raadpleeg onze sectie Privacybeleid voor Verzamelde informatie. Accounts mogen hun informatie uit ons systeem verwijderen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbewaring en privacy; ga naar onze sectie Privacybeleid voor Verwijdering van informatie. Dit betekent dat de gevraagde informatie mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aanvraag vanwege accountverwijdering.

Welke informatie is niet beschikbaar

Raadpleeg onze sectie Privacybeleid voor Informatie niet verzameld.

Rechtshandhaving gevestigd in de Verenigde Staten

Met de uitzondering van noodgevallen, delen we accountgegevens alleen na ontvangst van een geldige dagvaarding, ECPA US gerechtelijk bevel en/of huiszoekingsbevel.

We kunnen bovendien een account op de hoogte stellen over een verzoek van wetshandhaving, tenzij het ons bij wet of gerechtelijk bevel is verboden dit te doen.

Als we een geldige dagvaarding, ECPA-gerechtelijk bevel en/of huiszoekingsbevel ontvangen, zullen we naar ons beste vermogen relevante en beschikbare informatie verstrekken.

Wetshandhaving gevestigd buiten de Verenigde Staten

We vereisen dat verzoeken voor wetshandhavers van buiten de Verenigde Staten worden ingediend via een van de volgende:

  • Een rechtbank in de Verenigde Staten.
  • Een handhavingsinstantie volgens de procedures van a Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp van de Verenigde Staten (Wikipedia) ("MLAT").
  • Een bevel van een buitenlandse regering dat onderworpen is aan een uitvoerende overeenkomst die de procureur-generaal van de Verenigde Staten heeft vastgesteld en aan het Congres heeft gecertificeerd, voldoet aan de vereisten van 18 U.S.C. 2523.

Noodverzoeken van wetshandhavers

Zoals de wet in de Verenigde Staten toestaat, kunnen we accountgegevens vrijgeven en delen met rechtshandhavingsinstanties zonder dagvaarding, ECPA-gerechtelijk bevel en/of huiszoekingsbevel wanneer we van mening zijn dat dit onverwijld nodig is om overlijden, ernstig letsel, financieel verlies, of andere schade aan een slachtoffer.

We vereisen dat noodverzoeken via e-mail worden verzonden en alle relevante informatie bevatten om een tijdig en versneld proces te bieden.

Wetshandhavingsverzoeken kunnen accountmeldingen activeren

We kunnen een account op de hoogte stellen en hen een kopie geven van een wetshandhavingsverzoek dat op hen betrekking heeft, tenzij het ons door de wet of een gerechtelijk bevel is verboden dit te doen (bijv. 18 USC 2705(b)). In die gevallen, indien van toepassing, kunnen we een Rekening op de hoogte stellen wanneer het geheimhoudingsbevel is verlopen.

Als een verzoek om informatie door wetshandhavers geldig is, dan zullen wij dat doen noodzakelijke en gevraagde accountgegevens bewaren en een redelijke inspanning leveren om contact op te nemen met de accounteigenaar via zijn geregistreerde en geverifieerde e-mailadres (bijvoorbeeld binnen 7 kalenderdagen). Als we tijdig bezwaar ontvangen (bijvoorbeeld binnen 7 kalenderdagen), zullen we het delen van accountgegevens achterhouden en de juridische procedure zo nodig voortzetten.

Wetshandhavingsverzoeken om informatie te bewaren

We zullen geldige verzoeken van wetshandhavers honoreren om informatie over een account te bewaren volgens 18 USC 2703(v). Houd er rekening mee dat het bewaren van gegevens alleen beperkt is tot wat specifiek wordt gevraagd en momenteel beschikbaar is.

Wetshandhaving proces

We vereisen dat alle geldige rechtshandhavingsverzoeken ons een geldig en functioneel e-mailadres verstrekken waarmee we kunnen corresponderen en waar we de gevraagde informatie elektronisch aan kunnen verstrekken.

Alle verzoeken moeten worden verzonden naar het hieronder vermelde e-mailadres Hoe een misbruikrapport in te dienen bovenstaande.

Alle rechtshandhavingsverzoeken moeten worden verzonden op briefpapier van een instantie of afdeling (bijv. als een gescande pdf-bijlage), vanaf een officieel en relevant e-mailadres, en moeten worden ondertekend.

Als het gaat om een nood verzoek, schrijf dan "Noodverzoek rechtshandhaving" in de onderwerpkop van de e-mail.

Houd er rekening mee dat het minimaal twee weken kan duren voordat we uw verzoek kunnen beoordelen en beantwoorden.