Nahlásit zneužití

Odložte prosím naše Podmínky jak to platí na celém webu.

Kontrolujeme hlášení o zneužití a vyřizujeme žádosti o informace Široká veřejnost a vymáhání práva případ od případu e-mailem.

Hlášení o zneužití a žádosti o informace týkající se uživatelů, e-mailů, IP adres a/nebo domén jsou níže souhrnně označovány jako „Účet“.

Naše e-mailová adresa, na kterou se můžete obrátit s vaším požadavkem nebo nahlášením zneužití, je: abuse@forwardemail.net

Přečtěte si níže uvedené sekce, kde najdete další informace, které se vás mohou týkat.

Pokud jste vy nebo někdo jiný v bezprostřední újmě, okamžitě kontaktujte policii a záchrannou službu.

Měli byste vyhledat odbornou právní pomoc, abyste znovu získali ztracený přístup ke svému účtu nebo pomohli zastavit zlomyslného aktéra.

Pokud jste obětí zneužití z účtu, který využívá naši službu, zašlete nám prosím své hlášení e-mailem na výše uvedenou adresu. Pokud byl váš účet převzat zákeřným činitelem (např. vaše doména nedávno vypršela a byla znovu zaregistrována třetí stranou a poté použita ke zneužití), zašlete nám prosím e-mailem zprávu na výše uvedenou adresu s přesnými informacemi o vašem účtu (např. název vaší domény). Můžeme pomoci zákaz stínu Účet po ověření vašeho předchozího vlastnictví. Upozorňujeme, že nemáme oprávnění pomoci vám znovu získat přístup k vašemu účtu.

Váš zákonný zástupce vám může poradit, abyste se obrátili na orgány činné v trestním řízení, vlastníka vašeho účtu (např. registrátora názvu domény; webové stránky, na kterých jste název domény zaregistrovali) a/nebo vás odložili Stránka ICANN o ztracených doménách.

U většiny žádostí se naše schopnost zpřístupnit informace řídí Zákon o ochraně osobních údajů elektronických komunikací (Wikipedie), 18 U.S.C. 2701a násl. („ECPA“). Zákon ECPA nařizuje, že určité informace o uživatelích poskytujeme orgánům činným v trestním řízení pouze v reakci na konkrétní typy právních žádostí, včetně předvolání, soudních příkazů a příkazů k prohlídce.

Pokud jste členem orgánů činných v trestním řízení a hledáte informace týkající se účtu, měly by být ve vaší žádosti uvedeny informace o účtu a také datum a časové období. Nemůžeme zpracovávat příliš široké a/nebo vágní požadavky – je to z důvodu ochrany dat a důvěry našich uživatelů, a co je nejdůležitější, abychom jejich data udrželi v bezpečí.

Pokud nám vaše žádost signalizuje porušení našich Podmínky, pak jej zpracujeme v souladu s našimi interními osvědčenými postupy pro řešení zneužití – pamatujte, že v některých případech to může vést k pozastavení a/nebo zákazu účtu.

Protože nejsme registrátorem doménových jmen, pokud chcete vyhledat informace o historických záznamech DNS týkajících se názvu domény, měli byste kontaktovat konkrétního registrátora názvu domény, který odpovídá doméně. Služby jako např Bezpečnostní stezky může poskytnout vyhledávání historických záznamů, ale přesnější a přesnější informace může poskytnout registrátor. Aby bylo možné určit, kdo je registrátorem názvů domén a/nebo vlastníky jmenných serverů DNS pro doménu, nástroje dig a whois může být užitečné (např. whois example.com nebo dig example.com ns). Můžete určit, zda je účet v placeném plánu nebo bezplatném plánu naší služby, provedením vyhledávání záznamů DNS (např. dig example.com mx a dig example.com txt). Pokud MX záznamy nevracejí hodnoty jako např mx1.forwardemail.net a mx2.forwardemail.net, pak doména naši službu nepoužívá. Pokud záznamy TXT vrátí e-mailovou adresu v prostém textu (např. forward-email=user@example.com), pak to označuje cílovou adresu pro přesměrování e-mailů pro doménu. Pokud místo toho vrátí hodnotu, např forward-email-site-verification=XXXXXXXXXX, pak to znamená, že je v placeném plánu a konfigurace přeposílání je uložena v naší databázi pod ID XXXXXXXXXX. Pro více informací o tom, jak naše služba funguje na úrovni DNS, se prosím obraťte na naše FAQ.

Jaké informace jsou k dispozici

Přečtěte si prosím naši sekci Zásady ochrany osobních údajů Shromážděné informace. Účty mohou odstranit své informace z našeho systému v souladu se zákony o uchovávání údajů a ochraně osobních údajů; podívejte se na naši sekci Zásady ochrany osobních údajů Odstranění informací. To znamená, že požadované informace nemusí být v době žádosti dostupné z důvodu smazání účtu.

Jaké informace nejsou k dispozici

Přečtěte si prosím naši sekci Zásady ochrany osobních údajů Informace nebyly shromážděny.

Vymáhání práva se sídlem ve Spojených státech

s výjimkou případů nouze, sdílíme informace o účtu pouze po obdržení platného předvolání, soudního příkazu ECPA USA a/nebo příkazu k prohlídce.

Můžeme dodatečně upozornit Účet o žádosti donucovacích orgánů, pokud nám to nezakazuje zákon nebo soudní příkaz.

Pokud obdržíme platné předvolání k soudu, soudní příkaz ECPA nebo příkaz k domovní prohlídce, poskytneme relevantní a dostupné informace podle našich nejlepších možností.

Vymáhání práva se sídlem mimo Spojené státy

Požadujeme, aby žádosti byly doručovány orgánům činným v trestním řízení se sídlem mimo Spojené státy jedním z následujících způsobů:

Nouzové žádosti orgánů činných v trestním řízení

Jak to zákony ve Spojených státech dovolují, můžeme zveřejnit a sdílet informace o účtu orgánům činným v trestním řízení bez předvolání k soudu, soudního příkazu ECPA a/nebo příkazu k prohlídce, pokud se domníváme, že je nutné tak učinit bez prodlení, abychom zabránili smrti, vážné újmě, finanční ztrátu nebo jiné poškození oběti.

Požadujeme, aby byly nouzové žádosti zasílány prostřednictvím e-mailu a obsahovaly všechny relevantní informace, abychom mohli zajistit včasný a urychlený proces.

Žádosti donucovacích orgánů mohou vyvolat upozornění na účet

Můžeme upozornit Účet a poskytnout mu kopii žádosti o vymáhání práva, která se ho týká, pokud nám to nezakazuje zákon nebo soudní příkaz (např. 18 U.S.C. 2705(b)). V těchto případech, je-li to relevantní, můžeme účet upozornit, až vyprší platnost příkazu k mlčenlivosti.

Pokud je žádost o informace ze strany orgánů činných v trestním řízení platná, uděláme to zachovat potřebné a požadované informace o účtu a vynaložit přiměřené úsilí kontaktovat vlastníka účtu prostřednictvím jeho registrované a ověřené e-mailové adresy (např. do 7 kalendářních dnů). Pokud obdržíme včasnou námitku (např. do 7 kalendářních dnů), zadržíme sdílení informací o účtu a budeme pokračovat v právním procesu podle potřeby.

Donucovací orgány žádají o zachování informací

Budeme respektovat platné žádosti ze strany orgánů činných v trestním řízení na zachování informací týkajících se Účtu podle 18 U.S.C. 2703(f). Všimněte si, že uchování údajů je omezeno pouze na to, co je konkrétně požadováno a které je v současné době k dispozici.

Proces podání donucovacích orgánů

Požadujeme, aby nám všechny platné žádosti orgánů činných v trestním řízení poskytly platnou a funkční e-mailovou adresu, se kterou můžeme korespondovat a na kterou můžeme požadované informace elektronicky poskytnout.

Všechny žádosti je třeba zasílat na e-mailovou adresu uvedenou níže Jak podat hlášení o zneužití výše.

Všechny žádosti orgánů činných v trestním řízení musí být zaslány na hlavičkovém papíře agentury nebo oddělení (např. jako naskenovaná příloha PDF), z oficiální a relevantní e-mailové adresy a podepsané.

Pokud jde o an nouzový požadavek, poté prosím napište „Nouzový požadavek na vymáhání práva“ do hlavičky Předmět e-mailu.

Vezměte prosím na vědomí, že nám může trvat nejméně dva týdny, než budeme moci vaši žádost zkontrolovat a odpovědět na ni.