JavaScript-kontaktformulär Node.js-kodexempel 2024

Skapa och skicka JavaScript-kontaktformulär med Node, React, React Native, Koa, Express, Fastify och Nodemailer SMTP.

Installation och krav

Du måste installera nodemailer npm beroende:

npm install nodemailer

Källkod och exempel

Detta exempel använder Notera mailer biblioteket och dess officiella sponsor Vidarebefordra e-post för att skicka och förhandsgranska utgående e-post.

Du kommer behöva Generera lösenord för att skicka utgående post – följ vår Skicka e-post med Custom Domain SMTP Guide.

// app.js
import nodemailer from 'nodemailer';

const transporter = nodemailer.createTransport({ host: 'smtp.forwardemail.net', port: 465, secure: true, auth: { // TODO: replace user and pass values from: // <https://forwardemail.net/guides/send-email-with-custom-domain-smtp> user: 'you@example.com', pass: '****************************' }, });

await transporter.sendMail({ from: 'you@example.com', to: 'user@gmail.com', subject: 'hello world', html: '<h1>hello world</h1>' });

Kör appen för att skicka e-postmeddelandet:

node app

Nu kan du gå till Mitt konto → E-post för att se din e-postleveransstatus i realtid, loggar för e-postleverans och förhandsvisningar av HTML/oformaterad text/bilagor.

P.S. 🎉 Det kan du också förhandsgranska e-postmeddelanden i webbläsare och iOS-simulatorn och skapa e-postmallar med Node.js.