Wyślij wiadomość e-mail z domeną niestandardową

Instrukcje krok po kroku

Ważny: Możesz korzystać z naszej wychodzącej usługi SMTP tylko dla e-maile transakcyjne. Zabrania się wysyłania e-maili marketingowych (np. e-maili promocyjnych, masowych lub komercyjnych do listy kontaktów o tej samej treści). Obejmuje to przykłady, takie jak biuletyn lub e-mail z ogłoszeniami zbiorczymi. Upewnij się, że przeczytałeś nasze Warunki, Polityka prywatności, oraz Limity ruchu wychodzącego SMTP – twoje użycie jest uważane za potwierdzenie i zgodę.
Ważny: Jeśli korzystasz z Gmaila, zapoznaj się z naszym Wyślij pocztę Jak w przewodniku Gmaila. Jeśli jesteś programistą, zapoznaj się z naszym e-mailowe dokumenty API – zauważ to nie obsługujemy jeszcze protokołu IMAP.
  1. Iść do Moje konto Domeny Ustawienia Konfiguracja poczty wychodzącej SMTP i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji

  2. Utwórz nowy alias dla swojej domeny pod Moje konto Domeny Pseudonimy (np. witaj@example.com)

  3. Kliknij Wygeneruj hasło obok nowo utworzonego aliasu. Skopiuj do schowka i bezpiecznie przechowuj wygenerowane hasło wyświetlone na ekranie.

  4. Korzystając z preferowanej aplikacji pocztowej, dodaj lub skonfiguruj konto z nowo utworzonym aliasem (np. witaj@example.com)

    Wskazówka: Zalecamy korzystanie Thunderbird, Poczta K-9, Poczta Applelub alternatywę opartą na otwartym kodzie źródłowym i nastawioną na prywatność.
  5. Po wyświetleniu monitu o podanie nazwy serwera SMTP wprowadź smtp.forwardemail.net

  6. Po wyświetleniu monitu o port serwera SMTP wprowadź 587 (TLS) – zob alternatywne porty SMTP Jeśli to konieczne

  7. Po wyświetleniu monitu o hasło serwera SMTP wklej hasło z Wygeneruj hasło w kroku 3 powyżej

  8. Zapisz ustawienia i wyślij swój pierwszy testowy e-mail - jeśli masz problemy, to proszę Skontaktuj się z nami

Gratulacje! Wszystkie kroki zostały pomyślnie wykonane.