Our privacy policy is simple: We don't store logs nor emails. We don't track you.

🔒

Zero Tolerance Policy

Regain your right to privacy

TLDR; We store only the essential information required for the service to be functional for you.

Privacybeleid

Inhoudsopgave

Informatie niet verzameld

  • We slaan geen doorgestuurde e-mails op.
  • We slaan geen metagegevens op over doorgestuurde e-mails.
  • We slaan geen logboeken op de server op.
  • We slaan geen logboeken aan de clientzijde op.
  • We slaan geen IP-adressen op.
  • We slaan geen browserinformatie op.

Informatie verzameld

Voor transparantie, op elk gewenst momentbekijk onze broncode om te zien hoe de onderstaande informatie wordt verzameld en gebruikt:

  • We slaan een cookie op in een sessie voor uw bezoek (strikt voor functionaliteit). Deze cookie wordt veilig opgeslagen in onze Redis-database.
  • We slaan uw e-mailadres op (strikt voor functionaliteit). Dit e-mailadres wordt veilig opgeslagen in onze MongoDB-database.
  • Wij slaan uw domeinnaam (en) en alias (sen) die u aanmaakt op (strikt voor functionaliteit). Deze informatie wordt veilig opgeslagen in onze MongoDB-database.
  • Alle aanvullende informatie die u ons vrijwillig verstrekt, zoals opmerkingen of vragen in eenVerzoek om hulp.

Informatie gedeeld

We delen uw informatie met geen enkele derde partij (met uitzondering vanPoststempel, die we gebruiken voor transactionele e-mails, b.v. voor e-mailaccountverificatie of e-mails voor wachtwoordherstel).

Het is mogelijk dat we moeten voldoen aan gerechtelijke bevelen die door de rechtbank zijn opgelegd (maar houd er rekening mee dat we bovengenoemde informatie niet verzamelen, zodat we deze in het begin niet kunnen verstrekken).

Informatie verwijderen

Als u op enig moment informatie wilt verwijderen die u ons hebt verstrekt, ga dan naarMijn account> Beveiliging en klik op "Account verwijderen".