רשימת כלי אימייל להפעלה ומפתחים בחינם

להלן משאבי דוא"ל וכלים בחינם עבור סטארט-אפים ומפתחים.