Gizlilik Politikası

Toplanmayan Bilgiler

  • Herhangi bir e-postayı disk depolama alanında saklamayız (her şey bellekte işlenir).
  • E-postalar hakkında herhangi bir meta veri saklamıyoruz (spam gönderenleri ve/veya kötü niyetli faaliyetleri tespit ettiğimiz durumlar hariç; örneğin, belirli meta verilere sahip gönderenleri engelleyeceğiz).
  • SMTP trafiği için herhangi bir günlük saklamayız.
  • SMTP trafiği için herhangi bir IP adresi saklamıyoruz (istenmeyen e-posta gönderenler ve/veya kötü niyetli faaliyetler tespit ettiğimiz durumlar hariç; örneğin, belirli ana bilgisayar adlarına veya IP adreslerine sahip gönderenleri engelleyeceğiz).

Toplanan Bilgiler

Şeffaflık için istediğiniz zaman kaynak kodumuzu görüntüle aşağıdaki bilgilerin nasıl toplandığını ve kullanıldığını görmek için:

  • Ziyaretiniz için bir oturumda bir çerez saklarız (kesinlikle işlevsellik için). Bu çerez Redis veritabanımızda güvenli bir şekilde saklanır.
  • E-posta adresinizi saklıyoruz (kesinlikle işlevsellik için). Bu e-posta adresi MongoDB veritabanımızda güvenli bir şekilde saklanır.
  • Alan adlarınızı ve oluşturduğunuz takma adlarınızı (kesinlikle işlevsellik için) saklarız. Bu bilgiler MongoDB veritabanımızda güvenli bir şekilde saklanır.
  • Web Sitesi ve API trafiği için günlükleri 30 gün boyunca saklarız (hizmetimizin kalitesini ve genel olarak müşteri deneyimini artırmak için).
  • Bize gönüllü olarak sağladığınız herhangi bir ek bilgi, örneğin bir Yardım talebi.

Paylaşılan Bilgiler

Bilgilerinizi herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayız (bunun dışında posta damgasıişlem e-postaları için kullandığımız, ör. hesap doğrulaması veya şifre sıfırlama e-postaları için).

Mahkeme emriyle ilgili yasal taleplere ihtiyacımız olabilir ve bu taleplere uyacağız (ancak yukarıda belirtilen bilgileri toplamamadığımızı aklınızda bulundurun, dolayısıyla başlangıç için bunu sağlayamayız).

Bilgi Kaldırma

Herhangi bir zamanda bize sağladığınız bilgileri kaldırmak isterseniz, şuraya gidin: Hesabım> Güvenlik ve "Hesabı Sil" e tıklayın.

Ek Açıklamalar