Chúng tôi hoạt động với sự minh bạch hoàn toàn và chia sẻ các số liệu của chúng tôi.

Khởi động mở

Các chỉ số trực tiếp của chúng tôi cập nhật năm phút một lần

Tổng số người dùng

-

Tổng số tên miền

-

Tổng số bí danh

-

Tăng trưởng kể từ khi ra mắt

Người dùng mới hàng ngày

Kế hoạch phân phối

Cần chuyển tiếp email?

Bỏ qua trước các hướng dẫn để bắt đầu.

Đọc Chính sách bảo mậtĐiều khoản của chúng tôi