วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Tencent Cloud & DNSPod ใน 2024

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรี และส่ง/รับอีเมลด้วย Tencent Cloud & DNSPod