คู่มือการตั้งค่าการส่งต่ออีเมลและโฮสติ้งฟรี

รายการด้านล่างเป็นคู่มือการตั้งค่าสำหรับการส่งต่ออีเมลและการโฮสต์

Forward Email ทีม
เขียนโดย
Forward Email ทีมVerified
ที่ตีพิมพ์
12/1/23
เวลาอ่าน
น้อยกว่า 5 นาที
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Send Email with Custom Domain

Send Email with Custom Domain

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Send Email with Custom Domain

ส่งและรับอีเมลด้วย Send Email with Custom Domain และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Send Email with Custom Domain พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Send Mail As with Gmail

Send Mail As with Gmail

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Send Mail As with Gmail

ส่งและรับอีเมลด้วย Send Mail As with Gmail และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Send Mail As with Gmail พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Cloudflare

Cloudflare

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Cloudflare

ส่งและรับอีเมลด้วย Cloudflare และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Cloudflare พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Domains.com

Domains.com

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Domains.com

ส่งและรับอีเมลด้วย Domains.com และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Domains.com พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Gandi.net

Gandi.net

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Gandi.net

ส่งและรับอีเมลด้วย Gandi.net และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Gandi.net พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย GoDaddy

GoDaddy

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล GoDaddy

ส่งและรับอีเมลด้วย GoDaddy และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ GoDaddy พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Google Domains

Google Domains

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Google Domains

ส่งและรับอีเมลด้วย Google Domains และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Google Domains พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Name.com

Name.com

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Name.com

ส่งและรับอีเมลด้วย Name.com และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Name.com พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Namecheap

Namecheap

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Namecheap

ส่งและรับอีเมลด้วย Namecheap และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Namecheap พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Shopify

Shopify

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Shopify

ส่งและรับอีเมลด้วย Shopify และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Shopify พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Squarespace

Squarespace

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Squarespace

ส่งและรับอีเมลด้วย Squarespace และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Squarespace พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

GIF
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Vercel

Vercel

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Vercel

ส่งและรับอีเมลด้วย Vercel และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Vercel พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิดีโอ
วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย WordPress

WordPress

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล WordPress

ส่งและรับอีเมลด้วย WordPress และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ WordPress พร้อมวิดีโอและคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย 123 Reg

123 Reg

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล 123 Reg

ส่งและรับอีเมลด้วย 123 Reg และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ 123 Reg พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Alibaba

Alibaba

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Alibaba

ส่งและรับอีเมลด้วย Alibaba และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Alibaba พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Amazon Route 53

Amazon Route 53

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Amazon Route 53

ส่งและรับอีเมลด้วย Amazon Route 53 และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Amazon Route 53 พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Azure

Azure

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Azure

ส่งและรับอีเมลด้วย Azure และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Azure พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย BigCommerce

BigCommerce

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล BigCommerce

ส่งและรับอีเมลด้วย BigCommerce และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ BigCommerce พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย ClouDNS

ClouDNS

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล ClouDNS

ส่งและรับอีเมลด้วย ClouDNS และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ ClouDNS พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Digital Ocean

Digital Ocean

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Digital Ocean

ส่งและรับอีเมลด้วย Digital Ocean และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Digital Ocean พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย DNS Made Easy

DNS Made Easy

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล DNS Made Easy

ส่งและรับอีเมลด้วย DNS Made Easy และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ DNS Made Easy พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Hetzner

Hetzner

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Hetzner

ส่งและรับอีเมลด้วย Hetzner และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Hetzner พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Hover

Hover

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Hover

ส่งและรับอีเมลด้วย Hover และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Hover พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย IONOS

IONOS

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล IONOS

ส่งและรับอีเมลด้วย IONOS และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ IONOS พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Jimdo

Jimdo

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Jimdo

ส่งและรับอีเมลด้วย Jimdo และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Jimdo พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Linode & Akamai

Linode & Akamai

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Linode & Akamai

ส่งและรับอีเมลด้วย Linode & Akamai และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Linode & Akamai พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Network Solutions

Network Solutions

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Network Solutions

ส่งและรับอีเมลด้วย Network Solutions และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Network Solutions พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย NS1

NS1

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล NS1

ส่งและรับอีเมลด้วย NS1 และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ NS1 พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย OVHcloud

OVHcloud

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล OVHcloud

ส่งและรับอีเมลด้วย OVHcloud และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ OVHcloud พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย RackNerd

RackNerd

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล RackNerd

ส่งและรับอีเมลด้วย RackNerd และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ RackNerd พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Scaleway & Online.net

Scaleway & Online.net

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Scaleway & Online.net

ส่งและรับอีเมลด้วย Scaleway & Online.net และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Scaleway & Online.net พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Siteground

Siteground

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Siteground

ส่งและรับอีเมลด้วย Siteground และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Siteground พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Strikingly

Strikingly

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Strikingly

ส่งและรับอีเมลด้วย Strikingly และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Strikingly พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Tencent Cloud & DNSPod

Tencent Cloud & DNSPod

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Tencent Cloud & DNSPod

ส่งและรับอีเมลด้วย Tencent Cloud & DNSPod และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Tencent Cloud & DNSPod พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Tilda

Tilda

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Tilda

ส่งและรับอีเมลด้วย Tilda และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Tilda พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Time4VPS

Time4VPS

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Time4VPS

ส่งและรับอีเมลด้วย Time4VPS และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Time4VPS พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Vultr

Vultr

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Vultr

ส่งและรับอีเมลด้วย Vultr และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Vultr พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Webflow

Webflow

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Webflow

ส่งและรับอีเมลด้วย Webflow และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Webflow พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Weebly & Squareup

Weebly & Squareup

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Weebly & Squareup

ส่งและรับอีเมลด้วย Weebly & Squareup และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Weebly & Squareup พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีตั้งค่าอีเมลด้วย Wix

Wix

บทช่วยสอนการตั้งค่าอีเมล Wix

ส่งและรับอีเมลด้วย Wix และตั้งค่าการส่งต่ออีเมลฟรีสำหรับ Wix พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน