Jak skonfigurować pocztę e-mail w Amazon Route 53 w 2024

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować bezpłatne przekazywanie wiadomości e-mail i wysyłać/odbierać wiadomości e-mail za pomocą Amazon Route 53 .