JavaScript-kontaktskjemaer Node.js-kodeeksempel i 2024

Opprett og send JavaScript-kontaktskjemaer med Node, React, React Native, Koa, Express, Fastify og Nodemailer SMTP.

Installasjon og krav

Du må installere nodemailer npm avhengighet:

npm install nodemailer

Kildekode og eksempel

Dette eksemplet bruker Notat mailer biblioteket og dets offisielle sponsor Videresend E-post for å sende og forhåndsvise utgående e-post.

Du må Generer passord for å sende utgående post – vennligst følg vår Send e-post med Custom Domain SMTP Guide.

// app.js
import nodemailer from 'nodemailer';

const transporter = nodemailer.createTransport({ host: 'smtp.forwardemail.net', port: 465, secure: true, auth: { // TODO: replace user and pass values from: // <https://forwardemail.net/guides/send-email-with-custom-domain-smtp> user: 'you@example.com', pass: '****************************' }, });

await transporter.sendMail({ from: 'you@example.com', to: 'user@gmail.com', subject: 'hello world', html: '<h1>hello world</h1>' });

Kjør appen for å sende e-posten:

node app

Nå kan du gå til Min konto → E-poster for å se e-postleveringsstatus i sanntid, e-postleveringslogger og forhåndsvisninger av HTML/ren tekst/vedlegg.

P.S. 🎉 Det kan du også forhåndsvise e-poster i nettlesere og iOS-simulatoren og lag e-postmaler med Node.js.